Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky obce, zákony

Vyhlášky obce, zákony

Obecní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost
OZV č. 2/2016 Noční klid 02.12.2016
OZV č. 1/2016 Regulace hlučných činností 01.01.2017
NOVELA Přílohy č. 1 Řádu veřejného pohřebiště 01.01.2016
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem 05.04.2015
Jednací řád zastupitelstva obce Rohoznice 06.11.2014
Nařízení obce č. 1/2014 - Tržní řád (zákaz podomního prodeje) 01.01.2014
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013
Požární řád obce Rohoznice 01.11.2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 01.01.2011
Vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 05.02.2010
Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2010

Vyhláška o symbolech obce a pravidlech jejich užívání
Znak obce        Prapor obce        Popis symbolů        Udělení symbolů

01.04.2008
Řád veřejného pohřebiště 05.07.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon