4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Svoz odpadu komunální (popelnice)
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Svoz odpadu komunální (popelnice)
16 17
Svoz odpadu tříděný (pytle)
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Svoz odpadu komunální (popelnice)
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky obce, zákony

Vyhlášky obce, zákony

Obecní vyhlášky

  Platné vyhlášky

Účinnost
OZV č. 4/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
OZV č. 3/2019 O místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 2/2019 O ochraně veřejné zeleně 06.07.2019
OZV č. 1/2019 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 06.07.2019
OZV č. 2/2016 O nočním klidu 02.12.2016
OZV č. 1/2016 O regulaci hlučných činností 01.01.2017
Nařízení obce č. 1/2014 - Tržní řád (zákaz podomního prodeje) 01.01.2014

OZV č. 1/2010 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

05.02.2010
OZV č. 2/2009 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2010
OZV č. 2/2008 O symbolech obce 01.04.2008
  Důležité dokumenty  
Řád veřejného pohřebiště obce Rohoznice 01.06.2019
Jednací řád zastupitelstva obce Rohoznice 01.11.2018
Požární řád obce Rohoznice 01.02.2018

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

  Zákon   Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR
O elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu - eIDAS
O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce