15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Svoz odpadu komunální (popelnice)
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Memoriál Petra Smolíka a Jiřího Holuba
9
10
Svoz odpadu komunální (popelnice)
11 12
Svoz odpadu tříděný (pytle)
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Svoz odpadu komunální (popelnice)
25 26 27 28 29
Pozvánka na rozloučení s prázdninami
Rozloučení s prázdninami
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky obce, zákony

Vyhlášky obce, zákony

Obecní vyhlášky

  Platné vyhlášky

Účinnost
OZV č. 4/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020
OZV č. 3/2019 O místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 2/2019 O ochraně veřejné zeleně 06.07.2019
OZV č. 1/2019 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 06.07.2019
OZV č. 2/2016 O nočním klidu 02.12.2016
OZV č. 1/2016 O regulaci hlučných činností 01.01.2017
Nařízení obce č. 1/2014 - Tržní řád (zákaz podomního prodeje) 01.01.2014

OZV č. 1/2010 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

05.02.2010
OZV č. 2/2009 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2010
OZV č. 2/2008 O symbolech obce 01.04.2008
  Důležité dokumenty  
Řád veřejného pohřebiště obce Rohoznice 01.06.2019
Jednací řád zastupitelstva obce Rohoznice 01.11.2018
Požární řád obce Rohoznice 01.02.2018
Dopravně provozní řád JSDH obce Rohoznice 01.08.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

  Zákon   Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR
O elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu - eIDAS
O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce