15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Svoz komunálního odpadu - popelnice
2 3 4 5 6 7
8 9 10
Svoz tříděného odpadu (pytle)
11 12 13 14
15
Svoz komunálního odpadu - popelnice
16 17
Obecní úřad - úřední hodiny DOVOLENÁ
Knihovna v obci Rohoznice - DOVOLENÁ
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Svoz komunálního odpadu - popelnice
30 31
Zubní ordinace
Lékárna Dobřenice - otevírací doba léto 2024
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Středa 19:00 - 20:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 466 981 109
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@rohoznice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Středa 19:00 - 20:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 466 981 109
Poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
Elektronicky na e-mail: obec@rohoznice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: di8bsgt
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bez poplatku

fotokopie nebo výtisk z tiskárny počítače (formát A4)

bez poplatku

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

bez poplatku

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2015  Výroční zpráva 2018  Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2016  Výroční zpráva 2019  Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2017  Výroční zpráva 2020  Výroční zpráva 2023

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 2022    
Poskytnutá informace č. 1  Odběr energií 06.01.2022
 2019    
Poskytnutá informace č. 1  Územní plán obce 07.08.2019
Poskytnutá informace č. 2  Spolupráce v rámci veřejné zakázky 19.08.2019
Poskytnutá informace č. 3  Odpadní vody 24.10.2019
 2018    
Poskytnutá informace č. 1  Skladování materiálu kolem haly 20.02.2018
 2017    
Poskytnutá informace č. 1  Symboly obce 10.01.2017
Poskytnutá informace č. 2  Investiční plán obce 20.03.2017
Poskytnutá informace č. 3  Třídění odpadů v obci 28.03.2017
Poskytnutá informace č. 4  Veřejné osvětlení 22.06.2017
Poskytnutá informace č. 5  Zpětný odběr a třídění odpadů 19.07.2017
Poskytnutá informace č. 6  Škodlivé ptactvo 17.08.2017
Poskytnutá informace č. 7  Bankovní účty a darovací smlouvy 18.08.2017
Poskytnutá informace č. 8  Stavební suť 29.08.2017
Poskytnutá informace č. 9  Uvolnění zastupitelé 31.10.2017