30. 9. Jeroným

Zítra: Igor

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7
Svoz odpadu komunální (popelnice)
8 9
Svoz odpadu tříděný (pytle)
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
Ukliďme svět, ukliďme Česko
20
21
Svoz odpadu komunální (popelnice)
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Rohoznice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Středa 19:00 - 20:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 466 981 109
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@rohoznice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Středa 19:00 - 20:00

Telefonické podání: pevná linka - 466 981 109
Poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
Elektronicky na e-mail: obec@rohoznice.cz, (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: di8bsgt
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bez poplatku

fotokopie nebo výtisk z tiskárny počítače (formát A4)

bez poplatku

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

bez poplatku

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2015  Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2016  Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2017  

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

   2019    
  Poskytnutá informace č. 1  Územní plán obce 07.08.2019
  Poskytnutá informace č. 2  Spolupráce v rámci veřejné zakázky 19.08.2019
  Poskytnutá informace č. 3  Odpadní vody 24.10.2019
   2018    
  Poskytnutá informace č. 1  Skladování materiálu kolem haly 20.02.2018
   2017    
  Poskytnutá informace č. 1  Symboly obce 10.01.2017
  Poskytnutá informace č. 2  Investiční plán obce 20.03.2017
  Poskytnutá informace č. 3  Třídění odpadů v obci 28.03.2017
  Poskytnutá informace č. 4  Veřejné osvětlení 22.06.2017
  Poskytnutá informace č. 5  Zpětný odběr a třídění odpadů 19.07.2017
  Poskytnutá informace č. 6  Škodlivé ptactvo 17.08.2017
  Poskytnutá informace č. 7  Bankovní účty a darovací smlouvy 18.08.2017
  Poskytnutá informace č. 8  Stavební suť 29.08.2017
  Poskytnutá informace č. 9  Uvolnění zastupitelé 31.10.2017