13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Svoz komunálního odpadu - popelnice
2 3 4 5 6 7
8 9 10
Svoz tříděného odpadu (pytle)
11 12 13 14
15
Svoz komunálního odpadu - popelnice
16 17
Obecní úřad - úřední hodiny DOVOLENÁ
Knihovna v obci Rohoznice - DOVOLENÁ
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Svoz komunálního odpadu - popelnice
30 31
Zubní ordinace
Lékárna Dobřenice - otevírací doba léto 2024
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Historie, vývoj a výstavba obce

Historie, vývoj a výstavba naší obce

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice. Přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínku nacházíme z roku 1372, ale archeologické nálezy ( jantarového korálu) dokládají dřívější již v pravěku. Název obce pravděpodobně vznikl od místa blízko hojného rákosí – rohozná a později příponou – ice. V době předhusitské náležela ves klášteru opatovickému.

Pověst o naší obci

Pověsti z Pardubicka

Poklad na Kotli

Rohoznice (Rohožnice), ves rozložena od západu k východu hluboko v údolí pod Osicemi, 2 hodiny severozápadně od Pardubic. Na severozápadní straně vsi zvedá se nevysoká stráň, jíž říkají "Víno" neb "Na Víně", ana prý tu bývala vinice. Západně od Rohoznice nad rybníkem Starým v lesích dříve panských Pardubických, nyní majiteli Dobřenic, Karlu Weinrichovi náležijících, vypíná se v lesnatém chlumku dotčeného pána červená věž letohrádku s cimbuřím, a opodál v stínu hustého stromoví skrývá se tvrziště "Na Kotli" neb "Hrady" nazývané, náležijící ještě do katastru Rohoznického. Místo samo jest vyvýšenina jen skrovné velikosti, příkopy a náspy obehnaná. Možno s jistotou tvrditi, že tu tvrz stávala, bohužel o ní a původních držitelích ničeho nevíme. Dle pověsti lidu jest prý v útrobách toho tvrziště skryt kotel s penězi. Od tvrziště jihovýchodně v hustém lese tak nazvaných "Klektánkách" prýští se více pramenů z bahnišť, které tu šumí a bublají. Okolo roku 1856 zřídil tu jakýsi polesný lázeň, která časem zanikla. Později tu vystavěn sloup s obrazem bohorodičky. Voda zdejší prý čistí zrak.

Na západním i východním konci Rohoznice jest travnatá občina, uvnitř před největším statkem zdejším, pod lipami boží muka a zvonička. Na východním konci vsi vlevo od silnice jest kovárna, a dále zahýbá se na sever cesta k Osičkám. U dotčeného (Jeřábkova) statku jest rybníček, v němž ústí struha tekoucí.

Rohoznice v 15. století náležela klášteru Opatovickému, roku 1436 zapsána byla od Zikmunda Divišovi Bořkovi z Miletína a roku 1491 dostala se Rohoznice z rukou Mikuláše z Chrastu panu Vilémovi z Pernštejna.

Roku 1588 náležela k rychtě ždánské, měla krčmu výsadní, 11 lidí osedlých, kteří odváděli 15 gr. 7 d. úroku jirského a tolikéž úr. havel. a 10 slepic, měli 96 dní robot ženských, 28 dní orných a měli trhati konopí 7 záhonů.

Vývoj obce

Prvně se obec Rohoznice připomíná k roku 1372, kdy patřila k Opatovickému klášteru. Po zkáze kláštera obec naši daroval císař Zikmund Diviši Bořku z Miletínka. V roce 1480 měl ves v majetku Jan Otec z Chrastu. Roku 1491 byla obec prodána do majetku roku Pernštejnů. V roce 1560 náležela rychtě Ždánské a přešla ke koruně království českého.

V roce 1494 je uváděno ve vsi 9 robotníků. K roku 1588 měla obec 11 gruntů, ale po skončení třicetileté války klesl počet gruntů na 7. V roce 1843 měla obec 33 domy a 262 obyvatel, v roce 1900 - 47 domů a 311 obyvatel, 1910 – 56 domů a 336 obyvatel.

K 1. 1. 2024 má obec 125 čísel popisných a 2xx obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel - vždy k 1. 1. daného roku

(údaje převzaty z archivu Českého statistického úřadu)

rok 1843 - 262 obyvatel rok 1991 - 251 obyvatel rok 2017 - 256 obyvatel
rok 1869 - 317 obyvatel rok 1992 - 248 obyvatel rok 2018 - 264 obyvatel
rok 1900 - 311 obyvatel rok 1993 - 243 obyvatel rok 2019 - 265 obyvatel
rok 1930 - 342 obyvatel rok 1994 - 236 obyvatel rok 2020 - 262 obyvatel
rok 1960 - 300 obyvatel rok 1995 - 254 obyvatel rok 2021 - 269 obyvatel
rok 1970 - 276 obyvatel rok 1996 - 253 obyvatel rok 2022 - 269 obyvatel
rok 1971 - 275 obyvatel rok 1997 - 258 obyvatel rok 2023 - 277 obyvatel
rok 1972 - 257 obyvatel rok 1998 - 251 obyvatel rok 2024 - 267 obyvatel
rok 1973 - 254 obyvatel rok 1999 - 249 obyvatel  
rok 1974 - 244 obyvatel rok 2000 - 246 obyvatel  
rok 1975 - 238 obyvatel rok 2001 - 244 obyvatel  
rok 1976 - 240 obyvatel rok 2002 - 246 obyvatel  
rok 1977 - 236 obyvatel rok 2003 - 251 obyvatel  
rok 1978 - 230 obyvatel rok 2004 - 254 obyvatel  
rok 1979 - 228 obyvatel rok 2005 - 251 obyvatel  
rok 1980 - 226 obyvatel rok 2006 - 246 obyvatel  
rok 1981 - 262 obyvatel rok 2007 - 250 obyvatel  
rok 1982 - 266 obyvatel rok 2008 - 251 obyvatel  
rok 1983 - 261 obyvatel rok 2009 - 252 obyvatel  
rok 1984 - 257 obyvatel rok 2010 - 253 obyvatel  
rok 1985 - 256 obyvatel rok 2011 - 236 obyvatel  
rok 1986 - 254 obyvatel rok 2012 - 237 obyvatel  
rok 1987 - 246 obyvatel rok 2013 - 250 obyvatel  
rok 1988 - 242 obyvatel rok 2014 - 247 obyvatel  
rok 1989 - 236 obyvatel rok 2015 - 249 obyvatel  
rok 1990 - 233 obyvatel rok 2016 - 253 obyvatel  

Symboly obce

Znak:  Pata modrého štítu je dvakrát vlnitě dělena na stříbro-modré pruhy. Uprostřed modrého pole je zlatá opatská berla se stříbrným sudariem a dvěma zlatými rákosy po stranách.

Prapor: V listu praporu (2:3) je věrné zobrazení figur obsažených ve znaku obce.

Původ symbolů:  Obsah těchto symbolů je odvozen od doložených skutečností z historie naší obce. 

Popis obce: Obec se nalézá na rozhraní dvou krajů (Pardubický a Královéhradecký). První písemná zpráva pochází z roku 1372m, kdy majetek a dvorce patřily ke klášteru opatovickému. Podle archeologických průzkumů lze určit osídlení zdejšího kraje a původní osady před třemi tisíci léty. Název pochází od rákosu, jehož výskyt zde byl velmi bohatý – „rohoz“. Za rybníkem poblíž Rohoznice stávala důmyslná tvrz a dvorec, chráněný bažinou a vodami nad hrázemi zadržovanými. Za třicetileté války byla obec a celý kraj zpustošeny na dlouhá desetiletí. Rohoznice přežila jako zemědělská spolu s dalšími podnikatelskými aktivitami.

Návrh znaku a vlajky zpracoval heraldik Zdeněk Linhart z Vrchlabí. Starostce obce Rohoznice Aleně Smolíkové byl dekret o udělení znaku a vlajky předán předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem na slavnostním aktu dne 8. října 2003.

symboly obce popis

Výstavba a rozvoj obce

První významnou výstavbu v obci z hlediska celospolečenského významu představovala stavba obecního vodovodu. Započala v roce 1928 a ukončena byla v roce 1929. Stavba vodovodu si vyžádala téměř půl milionu korun a byla hrazena  ze 40 % ze státní subvence.

Další období představují léta 1945 – 1990, kdy byly realizovány následující akce

 • 1956 – instalace veřejného osvětlení
 • 1960 – výstavba mateřské školky
 • 1973 – rekonstrukce místního pohostinství a budovy MNV
 • 1975 – hloubková kanalizace a zatrubnění Klechtáveckého potoka
 • 1977 – rekonstrukce místní komunikace
 • 1978 – výstavba kulturního domu s parkovištěm
 • 1985 – výstavba prodejny potravin
 • 1986 – pokrytí komunikace asfaltovým kobercem

Období od roku 1990 po současnost

V roce 1990 a v letech následujících musela obec vydat v restituci nemalý majetek ( kulturní dům, pohostinství a budovu MNV) a v návaznosti na to vypořádat další restituční nároky.  Po tomto období obec odkoupila pozemek fotbalového hřiště, mateřské školky a prodejnu potravin. Od roku 1990 byly v obci do současnosti realizovány tyto akce:

 • 1992 – rekonstrukce veřejného osvětlení (sloupy a lampy)
 • 1994 – výstavba budovy obecního úřadu
 • 1994 – kabelizace telefonní sítě
 • 1996 – rekonstrukce vodovodu, výstavba přivaděče
 • 1998 – plynofikace obce
 • 2002 – úprava prostranství u křížku a u pomníku padlých z 1.světové války
 • 2002 – výstavba kabin a sociálního zařízení na hřišti
 • 2002 – vybudování dětského hřiště pro větší děti
 • 2003 – osázení veřejných prostranství stromy a keři
 • 2003 – výsadba lipové aleje ke hřbitovu
 • 2003 – osázení hřbitova a jeho okolí stromy a keři
 • 2007 – rekonstrukce oplocení hřbitova
 • 2004 – oprava chodníků I. etapa
 • 2005 – oprava chodníků II. etapa
 • 2006 – oprava kamenného kříže vedle památníku padlých
 • 2006 – výměna střešní krytiny na budově mateřské školky
 • 2008 – vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti
 • 2009 – započetí přestavby budovy mateřské školky na obecní dům
 • 2009 – vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 16 rodinných domů
 • 2009 – výsadba pásu Izolační zeleň I. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2009 – oprava chodníků III. etapa
 • 2011 – výstavba polní cesty P8 Okružní
 • 2011 – oprava chodníků IV. etapa
 • 2012 – oprava asfaltového povrchu místní komunikace technologií ITHR
 • 2013 – rekonstrukce veřejného rozhlasu na rozhlas bezdrátový
 • 2013 – dokončení přestavby budovy mateřské školky na obecní dům a jeho vybavení
 • 2013 – rekonstrukce odpočinkového místa s posezením u lesa
 • 2014 – zeteplení stropu v budově obecního úřadu foukanou izolací
 • 2014 – rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa
 • 2014 – výsadba pásu Izolační zeleň II. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2014 – výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat v budově obecního úřadu
 • 2015 – rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
 • 2015 – doplnění odpočinkového místa u lesa o informační tabuli a houpadlo
 • 2015 – vybavení okolí obecního domu a hřiště pevnými stoly a lavicemi
 • 2015 – oprava přívodu vody a kanalizace v obecním domě
 • 2016 – rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa
 • 2016 – napojení bezdrátového rozhlasu na JSVV (centrální pult HZS Pardubice)
 • 2016 – pořízení prvního radarového měřiče rychlosti
 • 2016 – výměna střešních oken v budově obecního úřadu
 • 2017 – oprava místní komunikace "ulička" podél obecního úřadu
 • 2017 – vybudování nového dětského hřiště pro děti 3 - 14 let
 • 2017 – oprava stávající místní komunikace v obci (výtluky, kanály)
 • 2017 – pořízení druhého radarového měřiče rychlosti
 • 2017 – pořízení betonového stolu na stolní tenis
 • 2017 – oprava chodníků V. etapa
 • 2017 – výměna oken a vstupních dveří v obecním domě
 • 2018 – výstavba polní cesty P3 Na Víně včetně napojení na místní komunikaci
 • 2018 – vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na sběr skla
 • 2018 – pořízení nové autobusové čekárny
 • 2018 – rekonstrukce obecního domu (topení, parkety, dělící dveře, bývalý vchod)
 • 2018 – vybavení zasedací místnosti obecního úřadu novým nábytkem včetně nové podlahy
 • 2018 – oprava a restaurování pomníku padlých z 1. světové války
 • 2019 – pořízení závlahového systému na fotbalové hřiště
 • 2019 – doplnění dětského hřiště herními prvky pro děti 3 - 14 let
 • 2019 – dokončení dílčí opravy kabin na sportovním hřišti
 • 2019 – oprava budovy obecního úřadu (střecha a fasáda)
 • 2019 – oprava stávající místní komunikace v obci (zalití prasklin a spár)
 • 2019 – novostavba dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance
 • 2019 – výsadba listnatých dřevin v obci
 • 2020 – pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH
 • 2020 – vybavení budovy obecního úřadu klimatizací
 • 2020 – rekonstrukce propustku na komunikaci III. třídy u hřiště
 • 2020 – rekonstrukce oplocení u obecního domu a dětského hřiště
 • 2020 – vybavení interiéru obecního domu novými stoly a židlemi
 • 2020 – odvodnění fotbalového hřiště
 • 2021 – vybavení budovy obecního domu klimatizací
 • 2021 – oprava exteriéru obecního domu (fasáda, schody, zábradlí, klempířské prvky)
 • 2021 – odvodnění střechy obecního domu a vybudování chodníku kolem budovy
 • 2021 – oprava skladu (bývalého dřevníku MŠ) pro potřeby TJ Sokol
 • 2021 – pořízení sestavy dvou obytných buněk na sportoviště jako zázemí pro mladé hráče
 • 2021 – rekonstrukce v budově obecního úřadu po havárii vody (dělící dveře na chodbě,
              vstup do knihovny včetně nových dveří, nová podlaha a nové skříně na knihy)
 • 2022 – výměna svítidel v budově obecního úřadu
 • 2022 – dovybavení místnosti knihovny novým nábytkem včetně kuchyňky
 • 2022 – demolice zděné autobusové čekárny na pozemku firmy Hopard
 • 2022 – vybudování spojovacího chodníku mezi novými buňkami a kabinami TJ Sokol
 • 2022 – vybavení zázemí sportoviště - výstavba pergoly s udírnou
 • 2023 – pořízení traktoru s příslušenstvím (traktor ISEKI)
 • 2023 – vnitřní vybavení sestavy dvou obytných buněk v areálu sportoviště
 • 2024 – výměna oken a dveří v budově prodejny potravin

Pro následující období je od roku 2008 připravena projektová dokumentace na odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadních vod včetně stále platného stavebního povolení. Bohužel tato dokumentace již neodpovídá novým zákonům ani současným podmínkám a technologiím. V současné době obec připravila "Technicko ekonomickou studii" na akci "Nakládání se splaškovými vodami v obci Rohoznice". Výsledkem bude doporučení optimální koncepce nakládání se splaškovými odpadními vodami v naší obci.
Průběžně žádáme o dotace z vyhlášených státních a evropských dotačních programů, Programu obnovy venkova a dalších podpůrných programů Pardubického kraje, Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a Místní akční skupiny Bohdanečsko, které pomáhají zajistit další rozvoj a prosperitu naší obce.
Zamýšlenou přípravu projektu na úpravu prostoru na křižovatce, který má sloužit a je určen jako autobusová zastávka, ale slouží jako soukromé parkoviště, bohužel zastupitelstvo nepodpořilo.

Obec Rohoznice má zpracován   "Program rozvoje obce"   a   "Územní plán"