28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Svoz odpadu komunální (popelnice)
28 29 30 1 2
Čištění a revize komínů 2021
3
Čištění a revize komínů 2021
4 5 6
Svoz odpadu tříděný (pytle)
7 8
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
9
Odečet vodoměrů 10_2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10
11
Svoz odpadu komunální (popelnice)
12 13 14 15 16 17
18
Informace Pardubického kraje k očkování 3. dávkou proti Covid-19
Upozornění Policie ČR na podvodné praktiky podomních prodejců
Svoz odpadu komunální (popelnice)
19 20 21 22 23 24
25
Svoz odpadu komunální (popelnice)
26 27 28
Uzavření prodejny potravin
29 30 31
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Historie, vývoj a výstavba obce

Historie, vývoj a výstavba naší obce

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice. Přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínku nacházíme z roku 1372, ale archeologické nálezy ( jantarového korálu) dokládají dřívější již v pravěku. Název obce pravděpodobně vznikl od místa blízko hojného rákosí – rohozná a později příponou – ice. V době předhusitské náležela ves klášteru opatovickému.

Pověst o naší obci

Pověsti z Pardubicka

Poklad na Kotli

Rohoznice (Rohožnice), ves rozložena od západu k východu hluboko v údolí pod Osicemi, 2 hodiny severozápadně od Pardubic. Na severozápadní straně vsi zvedá se nevysoká stráň, jíž říkají "Víno" neb "Na Víně", ana prý tu bývala vinice. Západně od Rohoznice nad rybníkem Starým v lesích dříve panských Pardubických, nyní majiteli Dobřenic, Karlu Weinrichovi náležijících, vypíná se v lesnatém chlumku dotčeného pána červená věž letohrádku s cimbuřím, a opodál v stínu hustého stromoví skrývá se tvrziště "Na Kotli" neb "Hrady" nazývané, náležijící ještě do katastru Rohoznického. Místo samo jest vyvýšenina jen skrovné velikosti, příkopy a náspy obehnaná. Možno s jistotou tvrditi, že tu tvrz stávala, bohužel o ní a původních držitelích ničeho nevíme. Dle pověsti lidu jest prý v útrobách toho tvrziště skryt kotel s penězi. Od tvrziště jihovýchodně v hustém lese tak nazvaných "Klektánkách" prýští se více pramenů z bahnišť, které tu šumí a bublají. Okolo roku 1856 zřídil tu jakýsi polesný lázeň, která časem zanikla. Později tu vystavěn sloup s obrazem bohorodičky. Voda zdejší prý čistí zrak.

Na západním i východním konci Rohoznice jest travnatá občina, uvnitř před největším statkem zdejším, pod lipami boží muka a zvonička. Na východním konci vsi vlevo od silnice jest kovárna, a dále zahýbá se na sever cesta k Osičkám. U dotčeného (Jeřábkova) statku jest rybníček, v němž ústí struha tekoucí.

Rohoznice v 15. století náležela klášteru Opatovickému, roku 1436 zapsána byla od Zikmunda Divišovi Bořkovi z Miletína a roku 1491 dostala se Rohoznice z rukou Mikuláše z Chrastu panu Vilémovi z Pernštejna.

Roku 1588 náležela k rychtě ždánské, měla krčmu výsadní, 11 lidí osedlých, kteří odváděli 15 gr. 7 d. úroku jirského a tolikéž úr. havel. a 10 slepic, měli 96 dní robot ženských, 28 dní orných a měli trhati konopí 7 záhonů.

Vývoj obce

Prvně se obec Rohoznice připomíná k roku 1372, kdy patřila k Opatovickému klášteru. Po zkáze kláštera obec naši daroval císař Zikmund Diviši Bořku z Miletínka. V roce 1480 měl ves v majetku Jan Otec z Chrastu. Roku 1491 byla obec prodána do majetku roku Pernštejnů. V roce 1560 náležela rychtě Ždánské a přešla ke koruně království českého.

V roce 1494 je uváděno ve vsi 9 robotníků. K roku 1588 měla obec 11 gruntů, ale po skončení třicetileté války klesl počet gruntů na 7. V roce 1843 měla obec 33 domy a 262 obyvatel, v roce 1900 - 47 domů a 311 obyvatel, 1910 – 56 domů a 336 obyvatel. K 1. 1. 2021 má obec 121 čísel popisných a 262 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel - vždy k 1. 1. daného roku

(údaje převzaty z archivu Českého statistického úřadu)

rok 1843 - 262 obyvatel rok 1991 - 251 obyvatel rok 2017 - 256 obyvatel
rok 1869 - 317 obyvatel rok 1992 - 248 obyvatel rok 2018 - 264 obyvatel
rok 1900 - 311 obyvatel rok 1993 - 243 obyvatel rok 2019 - 265 obyvatel
rok 1930 - 342 obyvatel rok 1994 - 236 obyvatel rok 2020 - 262 obyvatel
rok 1960 - 300 obyvatel rok 1995 - 254 obyvatel rok 2021 - 269 obyvatel
rok 1970 - 276 obyvatel rok 1996 - 253 obyvatel  
rok 1971 - 275 obyvatel rok 1997 - 258 obyvatel  
rok 1972 - 257 obyvatel rok 1998 - 251 obyvatel  
rok 1973 - 254 obyvatel rok 1999 - 249 obyvatel  
rok 1974 - 244 obyvatel rok 2000 - 246 obyvatel  
rok 1975 - 238 obyvatel rok 2001 - 244 obyvatel  
rok 1976 - 240 obyvatel rok 2002 - 246 obyvatel  
rok 1977 - 236 obyvatel rok 2003 - 251 obyvatel  
rok 1978 - 230 obyvatel rok 2004 - 254 obyvatel  
rok 1979 - 228 obyvatel rok 2005 - 251 obyvatel  
rok 1980 - 226 obyvatel rok 2006 - 246 obyvatel  
rok 1981 - 262 obyvatel rok 2007 - 250 obyvatel  
rok 1982 - 266 obyvatel rok 2008 - 251 obyvatel  
rok 1983 - 261 obyvatel rok 2009 - 252 obyvatel  
rok 1984 - 257 obyvatel rok 2010 - 253 obyvatel  
rok 1985 - 256 obyvatel rok 2011 - 236 obyvatel  
rok 1986 - 254 obyvatel rok 2012 - 237 obyvatel  
rok 1987 - 246 obyvatel rok 2013 - 250 obyvatel  
rok 1988 - 242 obyvatel rok 2014 - 247 obyvatel  
rok 1989 - 236 obyvatel rok 2015 - 249 obyvatel  
rok 1990 - 233 obyvatel rok 2016 - 253 obyvatel  

Výstavba a rozvoj obce

První významnou výstavbu v obci z hlediska celospolečenského významu představovala stavba obecního vodovodu. Započala v roce 1928 a ukončena byla v roce 1929. Stavba vodovodu si vyžádala téměř půl milionu korun a byla hrazena  ze 40 % ze státní subvence.

Další období představují léta 1945 – 1990, kdy byly realizovány následující akce:

 • 1956 – instalace veřejného osvětlení
 • 1960 – výstavba mateřské školky
 • 1973 – rekonstrukce místního pohostinství a budovy MNV
 • 1975 – hloubková kanalizace a zatrubnění Klechtáveckého potoka
 • 1977 – rekonstrukce místní komunikace
 • 1978 – výstavba kulturního domu s parkovištěm
 • 1985 – výstavba prodejny potravin
 • 1986 – pokrytí komunikace asfaltovým kobercem

Období od roku 1990 po současnost

V roce 1990 a v letech následujících musela obec vydat v restituci nemalý majetek ( kulturní dům, pohostinství a budovu MNV) a v návaznosti na to vypořádat další restituční nároky.  Po tomto období obec odkoupila pozemek fotbalového hřiště, mateřské školky a prodejnu potravin. Od roku 1990 byly v obci do současnosti realizovány tyto akce:

 • 1992 – rekonstrukce veřejného osvětlení (sloupy a lampy)
 • 1994 – výstavba budovy obecního úřadu
 • 1994 – kabelizace telefonní sítě
 • 1996 – rekonstrukce vodovodu, výstavba přivaděče
 • 1998 – plynofikace obce
 • 2002 – úprava prostranství u křížku a u pomníku padlých z 1.světové války
 • 2002 – výstavba kabin a sociálního zařízení na hřišti
 • 2002 – vybudování dětského hřiště pro větší děti
 • 2003 – osázení veřejných prostranství stromy a keři
 • 2003 – výsadba lipové aleje ke hřbitovu
 • 2003 – osázení hřbitova a jeho okolí stromy a keři
 • 2007 – rekonstrukce oplocení hřbitova
 • 2004 – oprava chodníků I. etapa
 • 2005 – oprava chodníků II. etapa
 • 2006 – oprava kamenného kříže vedle památníku padlých
 • 2006 –  výměna střešní krytiny na budově mateřské školky
 • 2008 – vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti
 • 2009 – započetí přestavby budovy mateřské školky na Obecní dům
 • 2009 – vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 16 rodinných domů
 • 2009 – výsadba pásu Izolační zeleň I. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2009 – oprava chodníků III. etapa
 • 2011 – výstavba polní cesty P8 Okružní
 • 2011 – oprava chodníků IV. etapa
 • 2012 – oprava asfaltového povrchu místní komunikace technologií ITHR
 • 2013 – rekonstrukce veřejného rozhlasu na rozhlas bezdrátový
 • 2013 – dokončení přestavby budovy mateřské školky na Obecní dům a jeho vybavení
 • 2013 – rekonstrukce odpočinkového místa s posezením u lesa
 • 2014 – zeteplení stropu v budově obecního úřadu foukanou izolací
 • 2014 – rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa
 • 2014 – výsadba pásu Izolační zeleň II. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2014 – výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat v budově obecního úřadu
 • 2015 – rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
 • 2015 – doplnění odpočinkového místa u lesa o informační tabuli a houpadlo
 • 2015 – vybavení okolí obecního domu a hřiště pevnými stoly a lavicemi
 • 2015 – oprava přívodu vody a kanalizace v obecním domě
 • 2016 – rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa
 • 2016 – napojení bezdrátového rozhlasu na JSVV (centrální pult HZS Pardubice)
 • 2016 – pořízení prvního radarového měřiče rychlosti
 • 2016 – výměna střešních oken v budově obecního úřadu
 • 2017 – oprava místní komunikace "ulička" podél obecního úřadu
 • 2017 – vybudování nového dětského hřiště pro děti 3 - 14 let
 • 2017 – oprava stávající místní komunikace v obci (výtluky, kanály)
 • 2017 – pořízení druhého radarového měřiče rychlosti
 • 2017 – pořízení betonového stolu na stolní tenis
 • 2017 – oprava chodníků V. etapa
 • 2017 – výměna oken a vstupních dveří v obecním domě
 • 2018 – výstavba polní cesty P3 Na Víně včetně napojení na místní komunikaci
 • 2018 – vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na sběr skla
 • 2018 – pořízení nové autobusové čekárny
 • 2018 – rekonstrukce obecního domu (topení, parkety, dělící dveře, bývalý vchod)
 • 2018 – vybavení zasedací místnosti obecního úřadu novým nábytkem včetně nové podlahy
 • 2018 – oprava a restaurování pomníku padlých z 1. světové války
 • 2019 – pořízení závlahového systému na fotbalové hřiště
 • 2019 – doplnění dětského hřiště herními prvky pro děti 3 - 14 let
 • 2019 – dokončení dílčí opravy kabin na sportovním hřišti
 • 2019 – oprava budovy obecního úřadu (střecha a fasáda)
 • 2019 – oprava stávající místní komunikace v obci (zalití prasklin a spár)
 • 2019 – novostavba dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance
 • 2019 – výsadba listnatých dřevin v obci
 • 2020 – pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH
 • 2020 – vybavení budovy obecního úřadu (kancelář a zasedací místnost) klimatizací
 • 2020 – rekonstrukce propustku na komunikaci III. třídy u hřiště
 • 2020 – rekonstrukce oplocení u obecního domu a dětského hřiště
 • 2020 – vybavení budovy obecního domu novými stoly a židlemi
 • 2020 – odvodnění fotbalového hřiště
 • 2021 – vybavení budovy obecního domu klimatizací
 • 2021 – oprava venkovních částí obecního domu (fasáda, schody, klempířské prvky, chodník)
 • 2021 – oprava skladu (bývalého dřevníku MŠ) pro potřeby TJ Sokol
 • 2021 – 

Pro následující období je připravena projektová dokumentace na odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadních vod, na poslední etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, na rekonstrukci veřejných prostranství (náves) včetně obnovy a opravy zbývajících úseků chodníků v celé obci. V současné době obec připravuje Technicko-ekonomickou studii (TES) na akci "Nakládání se splaškovými vodami v obci Rohoznice". Výsledkem bude doporučení optimální koncepce nakládání se splaškovými odpadními vodami v naší obci, protože stávající projektová dokumentace již neodpovídá novým zákonům ani současným podmínkám. Díky této připravenosti jsme a budeme schopni žádat o dotace z vyhlášených dotačních programů, POV, RSOB a MAS, které pomohou zajistit další rozvoj a prosperitu naší obce. Přípravu projektu na úpravu prostoru na křižovatce, který má sloužit a je určen jako autobusová zastávka, ale slouží jako soukromé parkoviště, bohužel zastupitelstvo nepodpořilo.

Obec Rohoznice má zpracován   "Program rozvoje obce"   a   "Územní plán"