25. 5. Viola

Zítra: Filip

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Svoz komunálního odpadu - popelnice
30 1 2
Zasedání zastupitelstva č. 15
3 4 5
6
Svoz komunálního odpadu - popelnice
7 8 9 10 11 12
13
Svoz komunálního odpadu - popelnice
14 15
Svoz tříděného odpadu (pytle)
16 17 18 19
20
Svoz komunálního odpadu - popelnice
21
Zasedání zastupitelstva č. 16
22 23 24 25
3. ročník Rohoznické tlapkiády
3. ročník Rohoznické tlapkiády
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Rohoznice

2. Důvod a způsob založení

Obec Rohoznice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Rohoznice
  Rohoznice 96
  533 41 Lázně Bohdaneč

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Rohoznice
  Rohoznice 96
  533 41 Lázně Bohdaneč

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 466 981 109
  mobilní telefon: +420 607 089 015

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.rohoznice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Rohoznice
  Rohoznice 96
  533 41 Lázně Bohdaneč

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  di8bsgt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1205468349/0800

6. IČ

002 74 160

7. DIČ

CZ00274160, obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2022 
Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2019  Výroční zpráva 2023

Další informace:

Poskytnuté informace

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: