23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Systém odpadového hospodářství řeší  Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019

Poplatky v odpadovém hospodářství řeší  Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2018

Kontejnery na tříděné sklo

V obci jsou tři stanoviště s kontejnery na sběr skla. Máme celkem šest kontejnerů, z toho tři na barevné sklo (zelené barvy) a tři na bílé sklo (bílé barvy).
- sběrné místo u Agrodružstva KLAS na zpevněné ploše před rybníčkem
- sběrné místo před prodejnou potravin HRUŠKA na zpevněné ploše
- sběrné místo v nové lokalitě "Za hřištěm" na zpevněné ploše
Odvoz je prováděn po naplnění kontejnerů na základě výzvy obecního úřadu.
Svoz a likvidaci provádí firma GRANPLAST s.r.o. Staré Ždánice.

Kontejnery na bioodpad

Máme dvě panelové plochy, kde jsou v sezóně (III-XI) umístěny kontejnery na bioodpad. Kontejnery jsou zelené barvy.
- panelová plocha u Agrodružstva KLAS před rybníčkem
- panelová plocha na křižovatce za firmou HOPARD
Svoz a likvidaci provádí Agrodružstvo KLAS Křičeň.

Kontejnery na bioodpad jsou v roce 2019 poprvé přistaveny 1. března.

Kontejner na hřbitovní odpad

Kontejner černé barvy je umístěn před místním hřbitovem.
Odvoz je prováděn celoročně jedenkrát za dva týdny v lichý týden v pondělí.
Svoz a likvidaci provádí firma SOP a.s. Přelouč.

Kontejnery na elektroodpad a baterie

Elektroodpad průběžně sbíráme do kontejneru umístěného před prodejnou potravin HRUŠKA.
Svoz a likvidaci provádí firma ELEKTROWIN a.s. Praha.
Další kontejner na drobný elektroodpad a kontejner na baterie je v budově Obecního úřadu.
Svoz a likvidaci provádí firma ASEKOL a.s. Praha.
O svoz velkého i menšího elektroodpadu se od srpna 2018 starají v rámci projektu "RECYKLUJTE S HASIČI" s firmou ELEKTROWIN naši hasiči - SDH.
Máte-li v průběhu roku jakýkoliv elektrický spotřebič k likvidaci, které se nevejde do kontejneru (tedy i velký), kontaktujte pana Josefa Tomáška, Rohoznice 51, telefon 724920739.

Tříděný pytlový odpad

Vše uvedeno v přiloženém letáku. Termíny svozů v roce 2019 jsou uvedeny níže.
Svoz a likvidaci provádí firma GRANPLAST s.r.o. Staré Ždánice.

termíny svozů 2019

02.1.2019

středa

30.1.2019

středa

27.2.2019

středa

27.3.2019

středa

24.4.2019

středa

22.5.2019

středa

19.6.2019

středa

17.7.2019

středa

14.8.2019

středa

11.9.2019

středa

9.10.2019

středa

6.11.2019

středa

4.12.2019

středa

Komunální odpad

Komunální odpad je vše to, co zbyde po vytřídění. Ten shromažďujeme do popelnic, nádoby máme každý doma. Svoz popelnic v zimním období je jedenkrát za týden, v letním období jedenkrát za dva týdny, vždy v pondělí.
Letní období - od 21. týdne (od 20.05.2019) jedenkrát za dva týdny, a sice vždy v lichý týden v pondělí.
Zimní období - od 43. týdne (od 21.10.2019) jednou týdně v pondělí.
Svoz a likvidaci provádí firma SOP a.s. Přelouč.

Použité jedlé oleje a tuky

Na základě Vyhlášky č. 321/2014 Sb. je obec povinna zajistit sběr použitých jedlých olejů a tuků od občanů nejpozději od 1. 1. 2020.
Řádně označená sběrná nádoba na použitý jedlý olej a tuky je přistavena poblíž prodejny potravin. Do této nádoby odkládejte použitý jedlý olej a tuky v řádně uzavřených PET lahvích, nelijte ho tam volně. Odkládejte pouze jedlý olej a tuky, v žádném případě neodkládejte sádlo či jiné pevné tuky, ani průmyslové a automobilové oleje!!!
Svoz a likvidaci provádí jednou měsíčně dle vlastního svozového plánu poskytovatel této služby Libor Černohlávek, Jakub 38, Církvice.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Tento druh odpadu svážíme dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Sběrné místo je vždy na křižovatce v den svozu odpadu, který je včas vyhlášen.
Svoz a likvidaci provádí firma SOP a.s. Přelouč.

termíny svozů 2019
25.05.2019 08:00 - 08:35 sobota
30.11.2019 08:00 - 08:35 sobota

Kov - staré železo

Staré železo shromažďujeme v kontejneru za obecním domem. Po jeho zaplnění železo odváží TJ Sokol nebo Hasiči, kteří zároveň seberou železo v celé obci.

Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním, jeho sběr a likvidaci obec nezajišťuje.
Občan si zajistí kontejner a likvidaci na svoje náklady.