15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
28 1 2 3 4 5
6
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
7 8 9
5. zasedání obecního zastupitelstva
10 11 12
13
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
14 15 16 17 18 19
20
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
21 22
Svoz tříděného odpadu (pytle)
23 24 25
XIII. sportovní ples
26
27
Svoz komunálního odpadu (popelnice)
28 29 30 31 1
Odečty vodoměrů
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu jaro 2023
Rohoznický DARMOŠLAP 2023
2
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Historie, vývoj a výstavba obce

Historie, vývoj a výstavba naší obce

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice. Přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínku nacházíme z roku 1372, ale archeologické nálezy ( jantarového korálu) dokládají dřívější již v pravěku. Název obce pravděpodobně vznikl od místa blízko hojného rákosí – rohozná a později příponou – ice. V době předhusitské náležela ves klášteru opatovickému.

Pověst o naší obci

Pověsti z Pardubicka

Poklad na Kotli

Rohoznice (Rohožnice), ves rozložena od západu k východu hluboko v údolí pod Osicemi, 2 hodiny severozápadně od Pardubic. Na severozápadní straně vsi zvedá se nevysoká stráň, jíž říkají "Víno" neb "Na Víně", ana prý tu bývala vinice. Západně od Rohoznice nad rybníkem Starým v lesích dříve panských Pardubických, nyní majiteli Dobřenic, Karlu Weinrichovi náležijících, vypíná se v lesnatém chlumku dotčeného pána červená věž letohrádku s cimbuřím, a opodál v stínu hustého stromoví skrývá se tvrziště "Na Kotli" neb "Hrady" nazývané, náležijící ještě do katastru Rohoznického. Místo samo jest vyvýšenina jen skrovné velikosti, příkopy a náspy obehnaná. Možno s jistotou tvrditi, že tu tvrz stávala, bohužel o ní a původních držitelích ničeho nevíme. Dle pověsti lidu jest prý v útrobách toho tvrziště skryt kotel s penězi. Od tvrziště jihovýchodně v hustém lese tak nazvaných "Klektánkách" prýští se více pramenů z bahnišť, které tu šumí a bublají. Okolo roku 1856 zřídil tu jakýsi polesný lázeň, která časem zanikla. Později tu vystavěn sloup s obrazem bohorodičky. Voda zdejší prý čistí zrak.

Na západním i východním konci Rohoznice jest travnatá občina, uvnitř před největším statkem zdejším, pod lipami boží muka a zvonička. Na východním konci vsi vlevo od silnice jest kovárna, a dále zahýbá se na sever cesta k Osičkám. U dotčeného (Jeřábkova) statku jest rybníček, v němž ústí struha tekoucí.

Rohoznice v 15. století náležela klášteru Opatovickému, roku 1436 zapsána byla od Zikmunda Divišovi Bořkovi z Miletína a roku 1491 dostala se Rohoznice z rukou Mikuláše z Chrastu panu Vilémovi z Pernštejna.

Roku 1588 náležela k rychtě ždánské, měla krčmu výsadní, 11 lidí osedlých, kteří odváděli 15 gr. 7 d. úroku jirského a tolikéž úr. havel. a 10 slepic, měli 96 dní robot ženských, 28 dní orných a měli trhati konopí 7 záhonů.

Vývoj obce

Prvně se obec Rohoznice připomíná k roku 1372, kdy patřila k Opatovickému klášteru. Po zkáze kláštera obec naši daroval císař Zikmund Diviši Bořku z Miletínka. V roce 1480 měl ves v majetku Jan Otec z Chrastu. Roku 1491 byla obec prodána do majetku roku Pernštejnů. V roce 1560 náležela rychtě Ždánské a přešla ke koruně království českého.

V roce 1494 je uváděno ve vsi 9 robotníků. K roku 1588 měla obec 11 gruntů, ale po skončení třicetileté války klesl počet gruntů na 7. V roce 1843 měla obec 33 domy a 262 obyvatel, v roce 1900 - 47 domů a 311 obyvatel, 1910 – 56 domů a 336 obyvatel.

K 1. 1. 2024 má obec 125 čísel popisných a 2xx obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel - vždy k 1. 1. daného roku

(údaje převzaty z archivu Českého statistického úřadu)

rok 1843 - 262 obyvatel rok 1991 - 251 obyvatel rok 2017 - 256 obyvatel
rok 1869 - 317 obyvatel rok 1992 - 248 obyvatel rok 2018 - 264 obyvatel
rok 1900 - 311 obyvatel rok 1993 - 243 obyvatel rok 2019 - 265 obyvatel
rok 1930 - 342 obyvatel rok 1994 - 236 obyvatel rok 2020 - 262 obyvatel
rok 1960 - 300 obyvatel rok 1995 - 254 obyvatel rok 2021 - 269 obyvatel
rok 1970 - 276 obyvatel rok 1996 - 253 obyvatel rok 2022 - 269 obyvatel
rok 1971 - 275 obyvatel rok 1997 - 258 obyvatel rok 2023 - 277 obyvatel
rok 1972 - 257 obyvatel rok 1998 - 251 obyvatel rok 2024 - 267 obyvatel
rok 1973 - 254 obyvatel rok 1999 - 249 obyvatel  
rok 1974 - 244 obyvatel rok 2000 - 246 obyvatel  
rok 1975 - 238 obyvatel rok 2001 - 244 obyvatel  
rok 1976 - 240 obyvatel rok 2002 - 246 obyvatel  
rok 1977 - 236 obyvatel rok 2003 - 251 obyvatel  
rok 1978 - 230 obyvatel rok 2004 - 254 obyvatel  
rok 1979 - 228 obyvatel rok 2005 - 251 obyvatel  
rok 1980 - 226 obyvatel rok 2006 - 246 obyvatel  
rok 1981 - 262 obyvatel rok 2007 - 250 obyvatel  
rok 1982 - 266 obyvatel rok 2008 - 251 obyvatel  
rok 1983 - 261 obyvatel rok 2009 - 252 obyvatel  
rok 1984 - 257 obyvatel rok 2010 - 253 obyvatel  
rok 1985 - 256 obyvatel rok 2011 - 236 obyvatel  
rok 1986 - 254 obyvatel rok 2012 - 237 obyvatel  
rok 1987 - 246 obyvatel rok 2013 - 250 obyvatel  
rok 1988 - 242 obyvatel rok 2014 - 247 obyvatel  
rok 1989 - 236 obyvatel rok 2015 - 249 obyvatel  
rok 1990 - 233 obyvatel rok 2016 - 253 obyvatel  

Symboly obce

Znak:  Pata modrého štítu je dvakrát vlnitě dělena na stříbro-modré pruhy. Uprostřed modrého pole je zlatá opatská berla se stříbrným sudariem a dvěma zlatými rákosy po stranách.

Prapor: V listu praporu (2:3) je věrné zobrazení figur obsažených ve znaku obce.

Původ symbolů:  Obsah těchto symbolů je odvozen od doložených skutečností z historie naší obce. 

Popis obce: Obec se nalézá na rozhraní dvou krajů (Pardubický a Královéhradecký). První písemná zpráva pochází z roku 1372m, kdy majetek a dvorce patřily ke klášteru opatovickému. Podle archeologických průzkumů lze určit osídlení zdejšího kraje a původní osady před třemi tisíci léty. Název pochází od rákosu, jehož výskyt zde byl velmi bohatý – „rohoz“. Za rybníkem poblíž Rohoznice stávala důmyslná tvrz a dvorec, chráněný bažinou a vodami nad hrázemi zadržovanými. Za třicetileté války byla obec a celý kraj zpustošeny na dlouhá desetiletí. Rohoznice přežila jako zemědělská spolu s dalšími podnikatelskými aktivitami.

Návrh znaku a vlajky zpracoval heraldik Zdeněk Linhart z Vrchlabí. Starostce obce Rohoznice Aleně Smolíkové byl dekret o udělení znaku a vlajky předán předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem na slavnostním aktu dne 8. října 2003.

symboly obce popis

Výstavba a rozvoj obce

První významnou výstavbu v obci z hlediska celospolečenského významu představovala stavba obecního vodovodu. Započala v roce 1928 a ukončena byla v roce 1929. Stavba vodovodu si vyžádala téměř půl milionu korun a byla hrazena  ze 40 % ze státní subvence.

Další období představují léta 1945 – 1990, kdy byly realizovány následující akce

 • 1956 – instalace veřejného osvětlení
 • 1960 – výstavba mateřské školky
 • 1973 – rekonstrukce místního pohostinství a budovy MNV
 • 1975 – hloubková kanalizace a zatrubnění Klechtáveckého potoka
 • 1977 – rekonstrukce místní komunikace
 • 1978 – výstavba kulturního domu s parkovištěm
 • 1985 – výstavba prodejny potravin
 • 1986 – pokrytí komunikace asfaltovým kobercem

Období od roku 1990 po současnost

V roce 1990 a v letech následujících musela obec vydat v restituci nemalý majetek ( kulturní dům, pohostinství a budovu MNV) a v návaznosti na to vypořádat další restituční nároky.  Po tomto období obec odkoupila pozemek fotbalového hřiště, mateřské školky a prodejnu potravin. Od roku 1990 byly v obci do současnosti realizovány tyto akce:

 • 1992 – rekonstrukce veřejného osvětlení (sloupy a lampy)
 • 1994 – výstavba budovy obecního úřadu
 • 1994 – kabelizace telefonní sítě
 • 1996 – rekonstrukce vodovodu, výstavba přivaděče
 • 1998 – plynofikace obce
 • 2002 – úprava prostranství u křížku a u pomníku padlých z 1.světové války
 • 2002 – výstavba kabin a sociálního zařízení na hřišti
 • 2002 – vybudování dětského hřiště pro větší děti
 • 2003 – osázení veřejných prostranství stromy a keři
 • 2003 – výsadba lipové aleje ke hřbitovu
 • 2003 – osázení hřbitova a jeho okolí stromy a keři
 • 2007 – rekonstrukce oplocení hřbitova
 • 2004 – oprava chodníků I. etapa
 • 2005 – oprava chodníků II. etapa
 • 2006 – oprava kamenného kříže vedle památníku padlých
 • 2006 – výměna střešní krytiny na budově mateřské školky
 • 2008 – vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti
 • 2009 – započetí přestavby budovy mateřské školky na obecní dům
 • 2009 – vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 16 rodinných domů
 • 2009 – výsadba pásu Izolační zeleň I. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2009 – oprava chodníků III. etapa
 • 2011 – výstavba polní cesty P8 Okružní
 • 2011 – oprava chodníků IV. etapa
 • 2012 – oprava asfaltového povrchu místní komunikace technologií ITHR
 • 2013 – rekonstrukce veřejného rozhlasu na rozhlas bezdrátový
 • 2013 – dokončení přestavby budovy mateřské školky na obecní dům a jeho vybavení
 • 2013 – rekonstrukce odpočinkového místa s posezením u lesa
 • 2014 – zeteplení stropu v budově obecního úřadu foukanou izolací
 • 2014 – rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa
 • 2014 – výsadba pásu Izolační zeleň II. podél nově vybudovaného úseku D11
 • 2014 – výměna oken, vchodových dveří a garážových vrat v budově obecního úřadu
 • 2015 – rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
 • 2015 – doplnění odpočinkového místa u lesa o informační tabuli a houpadlo
 • 2015 – vybavení okolí obecního domu a hřiště pevnými stoly a lavicemi
 • 2015 – oprava přívodu vody a kanalizace v obecním domě
 • 2016 – rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa
 • 2016 – napojení bezdrátového rozhlasu na JSVV (centrální pult HZS Pardubice)
 • 2016 – pořízení prvního radarového měřiče rychlosti
 • 2016 – výměna střešních oken v budově obecního úřadu
 • 2017 – oprava místní komunikace "ulička" podél obecního úřadu
 • 2017 – vybudování nového dětského hřiště pro děti 3 - 14 let
 • 2017 – oprava stávající místní komunikace v obci (výtluky, kanály)
 • 2017 – pořízení druhého radarového měřiče rychlosti
 • 2017 – pořízení betonového stolu na stolní tenis
 • 2017 – oprava chodníků V. etapa
 • 2017 – výměna oken a vstupních dveří v obecním domě
 • 2018 – výstavba polní cesty P3 Na Víně včetně napojení na místní komunikaci
 • 2018 – vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na sběr skla
 • 2018 – pořízení nové autobusové čekárny
 • 2018 – rekonstrukce obecního domu (topení, parkety, dělící dveře, bývalý vchod)
 • 2018 – vybavení zasedací místnosti obecního úřadu novým nábytkem včetně nové podlahy
 • 2018 – oprava a restaurování pomníku padlých z 1. světové války
 • 2019 – pořízení závlahového systému na fotbalové hřiště
 • 2019 – doplnění dětského hřiště herními prvky pro děti 3 - 14 let
 • 2019 – dokončení dílčí opravy kabin na sportovním hřišti
 • 2019 – oprava budovy obecního úřadu (střecha a fasáda)
 • 2019 – oprava stávající místní komunikace v obci (zalití prasklin a spár)
 • 2019 – novostavba dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance
 • 2019 – výsadba listnatých dřevin v obci
 • 2020 – pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH
 • 2020 – vybavení budovy obecního úřadu klimatizací
 • 2020 – rekonstrukce propustku na komunikaci III. třídy u hřiště
 • 2020 – rekonstrukce oplocení u obecního domu a dětského hřiště
 • 2020 – vybavení interiéru obecního domu novými stoly a židlemi
 • 2020 – odvodnění fotbalového hřiště
 • 2021 – vybavení budovy obecního domu klimatizací
 • 2021 – oprava exteriéru obecního domu (fasáda, schody, zábradlí, klempířské prvky)
 • 2021 – odvodnění střechy obecního domu a vybudování chodníku kolem budovy
 • 2021 – oprava skladu (bývalého dřevníku MŠ) pro potřeby TJ Sokol
 • 2021 – pořízení sestavy dvou obytných buněk na sportoviště jako zázemí pro mladé hráče
 • 2021 – rekonstrukce v budově obecního úřadu po havárii vody (dělící dveře na chodbě,
              vstup do knihovny včetně nových dveří, nová podlaha a nové skříně na knihy)
 • 2022 – výměna svítidel v budově obecního úřadu
 • 2022 – dovybavení místnosti knihovny novým nábytkem včetně kuchyňky
 • 2022 – demolice zděné autobusové čekárny na pozemku firmy Hopard
 • 2022 – vybudování spojovacího chodníku mezi novými buňkami a kabinami TJ Sokol
 • 2022 – vybavení zázemí sportoviště - výstavba pergoly s udírnou
 • 2023 – pořízení traktoru s příslušenstvím (traktor ISEKI)
 • 2023 – vnitřní vybavení sestavy dvou obytných buněk v areálu sportoviště
 • 2024 – výměna oken a dveří v budově prodejny potravin

Pro následující období je od roku 2008 připravena projektová dokumentace na odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadních vod včetně stále platného stavebního povolení. Bohužel tato dokumentace již neodpovídá novým zákonům ani současným podmínkám a technologiím. V současné době obec připravila "Technicko ekonomickou studii" na akci "Nakládání se splaškovými vodami v obci Rohoznice". Výsledkem bude doporučení optimální koncepce nakládání se splaškovými odpadními vodami v naší obci.
Průběžně žádáme o dotace z vyhlášených státních a evropských dotačních programů, Programu obnovy venkova a dalších podpůrných programů Pardubického kraje, Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a Místní akční skupiny Bohdanečsko, které pomáhají zajistit další rozvoj a prosperitu naší obce.
Zamýšlenou přípravu projektu na úpravu prostoru na křižovatce, který má sloužit a je určen jako autobusová zastávka, ale slouží jako soukromé parkoviště, bohužel zastupitelstvo nepodpořilo.

Obec Rohoznice má zpracován   "Program rozvoje obce"   a   "Územní plán"