Obec Rohoznice

Obec Rohoznice se nachází v severní části okresu Pardubice. Přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínku nacházíme z roku 1372, ale archeologické nálezy (jantarového korálu) dokládají dřívější již v pravěku. Název obce pravděpodobně vznikl od místa blízko hojného rákosí – rohozná a později příponou – ice. V době předhusitské náležela ves klášteru opatovickému. Více z historie zde.

Obec Rohoznice

 

Pochůzkový a podomní prodej

je na území obce Rohoznice zakázán (viz tržní řád) .

rohoznice_footer.png