Vyhledat v textu

18. 12. Miloslav

Zítra: Ester
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet roku 2017

Příjmy v tis. Kč             

 Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2017

Daňové příjmy  2 441,60    
Nedaňové příjmy 149,60    

Přijaté transfery (dotace)

57,80  

 

Příjmy celkem 2 649,00    

Výdaje v tis. Kč  

Schválený rozpočet 

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2017

Běžné výdaje  2 182,00    
Investiční výdaje  200,00    
Výdaje celkem 2 382,00  

 

financování 267,00  

 

zapojené prostř. z min. let 0,00  

 

přijatý úvěr  0,00  

 

splátka úvěru - 267,00  

 

Rozpočet roku 2016

Příjmy v tis. Kč             

 Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2016

Daňové příjmy  2 363,60 2 870,85  2 869,48
Nedaňové příjmy  140,59 217,43 196,34

Přijaté transfery (dotace)

   55,00

374,07

 374,07

Příjmy celkem

 2 559,19 3 462,35 3 439,89

Výdaje v tis. Kč  

Schválený rozpočet 

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2016

Běžné výdaje 2 232,19 2 619,35  2 190,53
Investiční výdaje    540,00  576,00  475,38
Výdaje celkem  2 772,19
 3 195,35

 2 665,91

financování  213,00  267,00

 773,99

zapojené prostř. z min. let     480,00      0,00

 0,00

přijatý úvěr     0,00  0,00

 0,00

splátka úvěru - 267,00  - 267,00

 - 266,68

Rozpočet roku 2015

Příjmy v tis. Kč             

 Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2015

Daňové příjmy 2 277,50 2 348,56  2 671,74
Nedaňové příjmy    117,28  191,89  199,99

Přijaté transfery (dotace)

     63,50

 214,50

 214,66

Příjmy celkem 2 458,28  2 754,95 3 086,39

Výdaje v tis. Kč  

Schválený rozpočet 

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2015

Běžné výdaje 2 224,28  2 520,95  1 923,94
Investiční výdaje     900,00  900,00  807,26
Výdaje celkem  3 124,28 3 420,95

2 731,20

financování -    666,00  - 666,00

 355,19

zapojené prostř. z min. let           0,00  0,00

 0,00

přijatý úvěr       800,00  800,00

 787,06

splátka úvěru -    134,00  - 134,00

- 133,34

Rozpočet roku 2014

Příjmy v tis. Kč             

 Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2014

Daňové příjmy  2 132,50 2 327,71 2 601,36
Nedaňové příjmy        86,10     209,83     193,47

Přijaté transfery (dotace)

         0,00

 1 008,02

 1 008,11

Příjmy celkem 2 218,60 3 545,56 3 802,94

Výdaje v tis. Kč  

Schválený rozpočet 

Upravený rozpočet

Skutečnost k 31.12.2014

Běžné výdaje 2 158,60 3 263,52  2 731,13
Investiční výdaje       60,00  1 290,50  1 289,56
Výdaje celkem 2 218,60
4 554,02

 4 020,69

financování         0,00 - 1 008,46

-    217,75

zapojené prostř. z min. let          0,00   1 008,46

      217,75

přijatý úvěr          0,00            0,00

          0,00

splátka úvěru          0,00            0,00

          0,00